پاورپوینت آموزش نرم افزار Spss

پاورپوینت آموزش نرم افزار Spss

توضیح کوتاه

از مبتدی تا حرفه‌ای: دوره‌ی کامل آموزش نرم‌افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده‌ها

توضیح کامل

افزایش دانش: پاورپوینت آموزش نرم‌افزار SPSS
معرفی نرم‌افزار SPSS


نرم‌افزار SPSS، کوتاه‌شده‌ی عبارت Statistical Package for the Social Sciences، یکی از قدرتمندترین ابزارهای تجزیه و تحلیل داده است که در زمینه‌های مختلفی مانند علوم اجتماعی، اقتصاد، روان‌شناسی، بهداشت عمومی و آمار به کار می‌رود. این نرم‌افزار توسط IBM توسعه داده شده است و قابلیت‌های متعددی برای تحلیل و نمایش داده‌ها ارائه می‌دهد.

اهمیت آموزش SPSS

آموزش نرم‌افزار SPSS اهمیت بسیاری در دنیای امروزی دارد. با توانایی در استفاده از این نرم‌افزار، شما قادر خواهید بود تا داده‌های خود را به بهترین شکل ممکن تجزیه و تحلیل کرده و به نتایج دقیق‌تری دست یابید. این مهارت به افراد در حوزه‌های مختلفی مانند تحقیقات علمی، تصمیم‌گیری‌های کسب و کار، و حتی تدریس بسیار کمک می‌کند.

محتوای دوره آموزشی SPSS
در دوره‌های آموزشی SPSS، موارد زیر به شما آموزش داده می‌شوند:

1. مقدمه به SPSS
معرفی و راه‌اندازی نرم‌افزار
آشنایی با واسط کاربری
ایجاد یک پروژه جدید
2. وارد کردن داده‌ها
انتخاب و تنظیم مناسبی برای ورود داده‌ها
وارد کردن داده‌های مختلف از منابع مختلف
3. تجزیه و تحلیل داده‌ها
استفاده از ابزارهای مختلف برای تجزیه و تحلیل آماری
ایجاد نمودارها و نمایش داده‌ها به صورت گرافیکی
4. تفسیر نتایج
تفسیر نتایج تحلیل‌ها و ارائه توصیه‌های مبتنی بر آنها
کلمات کلیدی مرتبط با آموزش SPSS
در طول دوره‌های آموزشی SPSS، بسیاری از کلمات کلیدی مرتبط با این نرم‌افزار مورد بررسی قرار می‌گیرند. این کلمات می‌توانند به بهبود جستجوهای شما در موتورهای جستجوی اینترنتی کمک کنند. تعدادی از این کلمات عبارتند از:

نتیجه‌گیری

یادگیری SPSS یک مسیر توسعه حرفه‌ای بسیار جذاب و پر بازده است. با تلاش و تمرین مستمر، می‌توانید به یک تحلیل‌گر داده حرفه‌ای تبدیل شوید و داده‌های مختلف را با اطمینان ترجمه و تفسیر کنید. این مهارت به شما در مسائل مختلف از تحقیقات علمی تا تصمیم‌گیری‌های کسب و کار کمک خواهد کرد.

پس از اتمام دوره‌های آموزشی SPSS و به دست آوردن تجربه کافی در تحلیل داده‌ها، شما می‌توانید خود را به عنوان یک متخصص SPSS در بازار کار معرفی کنید. این مهارت به شما فرصت‌های شغف‌انگیزی در حوزه‌های مختلف فراهم می‌کند و به توسعه حرفه‌ی شما کمک می‌کند.

در نهایت، یادگیری نرم‌افزار SPSS به شما ابزاری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه تصمیم‌های مستند و مبتنی بر اطلاعات می‌دهد. برای شروع، فراموش نکنید که کلمات کلیدی مرتبط با SPSS را در محتوای خود استفاده کنید تا در جستجوهای اینترنتی بهتر دیده شوید.

 

پاورپوینت آموزش نرم افزار Spss

فهرست مطالب:


آموزش نرم افزارSpss جلسه اول 32 صفحه

مقدمه
طرح مسئله تحقیق 
معرفی چند اصطلاح تحقیقاتی 
متغیرهای کیفی 
متغیرهای کمی 
نمونه های مستقل
نمونه های وابسته
آمار توصیفی و آمار تحلیلی ( استنباطی )
بخش اول :مدیریت اطلاعات در Spss
معرفی منوهای اصلی نرم فزار 

  • منوی File
  • منوی Edit
  • منوی View
  • منوی Data
  • منوی Transform
  • منوی Analyze
  • منوی Graphs
  • منوی Utilites
  • منوی Windows
  • منوی Help و Add-ons

ورود اطلاعات در نرم افزار Spss
قوانین نامگذاری متغیرها
اضافه کردن متغیر (یا ستون) جدید 
مرتب کردن دادهها
جابجا کردن سطرها وستونها
انتخاب ردیفها
ایجاد متغیرهای جدید با محاسبات منطقی و عددی

آموزش نرم افزارSpss جلسه دوم 22 صفحه

بخش دوم :توصیف اطلاعات با جداول و نمودارها ( آمار توصیفی )
فرمان Frequancies  
تمرین عملی
فرمان Descriptive
فرمان Explore
تمرین عملی
چگونگی تبدیل داده های کمی به کیفی (کد گذاری دوباره مشاهدات (Recode))
فرمان Crosstabs
تمرین عملی

آموزش نرم افزارSpss جلسه سوم 19 صفحه

ترسیم نمودارها 
نمودارهای میله ایی (Bar Plots)
نمودارهای خطی (Line Plots) 
نمودارهای دایره ایی (Pie Plots) 
تمرین عملی
نمودار های پراکنش (Scatter Plots) 
تمرین عملی
نمودار جعبه ای (Boxplot) 
نمودار هیستوگرام (Histogram) 
نمودار P-P و Q-Q 
نمودار دنباله ای (Sequence) 

آموزش نرم افزارSpss جلسه چهارم 15 صفحه

فصل سوم :آمار استنباطی
بخش دوم :انتخاب آزمونهای آماری برای تحلیل اطلاعات
بخش سوم :  مقایسه میانگینها (دو نمونه) 
معرفی اطلاعات 
نمونه های مستقل یا جفت
نمونه های مستقل
نمونه های جفت
مقایسه میانگینها برای حالت تعداد گروه 2 ، نمونه های مستقل و دادههای کمی یا رتبه ایی
آزمون t  مستقل (واریانس ترکیبی یا جداگانه)
تمرین عملی
آزمون نا پارامتری من – ویتنی برای دو نمونه مستقل
تمرین عملی
مقایسه میانگینها برای حالت تعداد گروه 2 ، نمونه های وابسته و دادههای کمی یا رتبه ایی
آزمون t   برای نمونه های جفت  (آزمایش درون موردی) 
تمرین عملی
آزمونهای نا پارامتری ویلکاکسون ، ساین  و مک نمار برای دو نمونه وابسته (برای دادههای کمی یا رتبه ایی  و دادههای اسمی) 
تمرین عملی
آنالیز واریانس (مقایسه میانگینها با بیش از دو گروه وابسته)
تمرین عملی

آموزش نرم افزارSpss جلسه پنجم 22 صفحه

بخش چهارم :  مقایسه میانگینها (طرحهای آنالیز واریانس) 

فا کتورهای بین موردی و درون موردی
    آزمایش بین موردی تک فاکتوری
    آزمایش درون موردی تک فاکتوری 
طرحهای فاکتوریال :
    آزمایش فاکتوریال بین موردی            
    آزمایش فاکتوریال درون موردی
آزمایش فاکتوریال مخلوط یا کرت چند بخشی
نمودار تصمیم گیری برای آنالیز واریانس
آنالیز واریانس با یک فاکتور بین موردی 
آنالیز واریانس یکطرفه
تمرین عملی
آزمون ناپارامتری کروسکال- والیس
تمرین عملی
آنالیز واریانس فاکتوریال بین موردی 
    اثر متقابل
تمرین عملی 
تمرین عملی
آنالیز واریانس با یک فاکتور درون موردی 
آزمونهای پارامتری
تمرین عملی 
آزمونهای ناپارامتری برای آزمایش درون موردی تک فاکتوری
آزمون فریدمن برای دادههای رتبه ایی
آزمون کوکران برای دادههای اسمی
تمرین عملی
آنالیز واریانس فاکتوریال درون موردی (با دو فاکتور) 
تمرین عملی

آموزش نرم افزارSpss جلسه ششم 10 صفحه

بخش پنجم : پارامترهای جامعه از روی نمونه (آزمونهای تک نمونه ایی) 
آزمون t تک نمونه ایی
تمرین عملی
آزمون دو جمله ایی
تمرین عملی
آزمون مربع کای (آزمون تطابق توزیع با سه طبقه یا بیشتر)
تمرین عملی
بخش ششم : رابطه داشتن متغیرها ( اندازه گیری همبستگی بین متغیرها )
ضریب همبستگی برای دادههای کمی و رتبه ایی
منوها و زیر منوهای مربوط به اندازه گیری همبستگی بین متغیرها 


 


قیمت : 129900 تومان


کلمات کلیدی


آموزش SPSS

نرم‌افزار SPSS

تجزیه و تحلیل داده‌ها با SPSS

آمار و احتمالات در SPSS

آموزش تحلیل آماری با SPSS

SPSS برای محققان

آموزش راحل تصویری SPSS

دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار Spss

پاورپوینت آموزش نرم افزار Spss

دانلود آموزش نرم افزار Spss

آموزش نرم افزار Spss

پاورپوینت آموزش نرم افزار

آموزش نرم افزار

تحقیق آموزش نرم افزار Spss

پاورپوینت آموزش نرم افزار Spss

آموزش Spss

Spss

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :129900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 120
فرمت اصلی ppt
تعداد بازدید 38
حجم 3/2 مگابایت
دسته جزوه